VVE Speelplezier

Het in 2009 door het Nederlands jeugdinstituut erkende VVE-programma Speelplezier is in de periode 2002 t/m 2004 in dienstverband bij onderwijsadviesdienst Consent in samenwerking met collega’s ontwikkeld en uitgegeven. De basis vormde de, door mij in de periode 1987 tot 2000 in de praktijk ontwikkelde, Speelpleziermethodiek c.q. werkwijze in de vorm van de Speelplezier speel-leerroutines. In mei 2009 heeft Intersym Training en Consultancy BV de auteursrechten van Speelplezier overgenomen. Na zeven jaar trainen en volgen van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en trainers, was duidelijk waar de successen en knelpunten van Speelplezier zaten. Speelplezier voor peuters en kleuters is vanuit deze ervaringen, vanuit aangegeven wensen uit de praktijk en vanuit nieuwe onderwijsinzichten in de periode 2009 t/m 2011 vernieuwd. 1 Augustus 2012 heb ik de auteursrechten overgenomen. Vanuit mijn bedrijf Speelpleziermethodiek houd ik VVE-Speelplezier up-to-date en verzorg ik de nascholing van Speelpleziergebruikers en de nascholing van de gecertificeerde Speelpleziertrainers.
In de periode 2014 – 2016 zijn een vijftal instructie-dvd’s geproduceerd.
Daarnaast is in 2016 een start gemaakt met het vervangen en aanvullen van de oude speel-leerthema’s door Speelplezier speelplankaartensets voor gebruik in doorgaande lijn in peuter- en kleutergroep. Ook zijn de Speel-leerwijzers ‘Spelenderwijs voor en vroegschoolse educatie’ en ‘Spelenderwijs passend onderwijs’ aangepast en samengevoegd tot de publicatie: ‘Speelplezier, spelenderwijs voor- en vroegschoolse educatie’.
Vanaf 2018 ontvangen cursisten en klanten die dvd’s gekocht hebben toegangscodes om de aangeschafte dvd’s en de bij een cursus horende videocursus te bekijken op www.speelplezier.tv.

Een van de conclusies van het door het Kohnstamm Instituut uitgevoerde pre-cool onderzoek is: ‘dat stimuleren en verrijken van fantasiespel een belangrijke voorspeller is van ontwikkelingsuitkomsten bij doelgroepkinderen. Een betere integratie van educatieve inhouden en cognitieve stimulering in begeleide spelvormen in kleine groepen zou een mogelijke route zijn naar vergroting van de effectiviteit van voor- en vroegschoolse opvang.’ (Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen. Resultaten uit het pre-COOL-cohortonderzoek, Amsterdam Kohnstamminstituut 2016).

Dit is een mooie bevestiging van de constatering van startende Speelpleziergebruikers, dat ze al heel snel vooruitgang zien in zowel spelkwaliteit als de taalproductie.