Speelpleziertrainers

Door Speelpleziermethodiek gecertificeerde trainers van onderstaande organisaties verzorgen VVE-Speelpleziertrainingen alsook de verplichte jaarlijkse nascholing.

Speelpleziermethodiek organiseert en verzorgt voor de regio Zuid-Limburg jaarlijks op de vaste trainingslocatie in het Cultuurhuis Heerlen een training VVE-Speelplezier.

Gecertificeerde Speelpleziertrainers van de Bazalt groep verzorgen trainingen in het hele land. Contact: lvanwaas@bazalt.nl en e.leijten@hco.nl

Gecertificeerde Speelpleziertrainers van BCO-onderwijsadvies verzorgen trainingen in Limburg, Oost Brabant en de regio Nijmegen. Contact: GerlieBremmers@bco-onderwijsadvies.nl

Daarnaast verzorgen In Zuid-Limburg gecertificeerde Speelpleziertrainers van zes organisaties voor peuter- en kinderopvang en van twee schoolbesturen trainingen voor de beroepskrachten van hun eigen organisatie.

Alle gecertificeerde trainers nemen, voor behoud van hun trainerscertificaat, twee maal per jaar deel aan de Speelplezier terugkomdagen voor bijscholing en intervisie.