Uit de praktijk

In de Speelplezier nieuwsbrief staan regelmatig voorbeelden uit de Speelplezierpraktijk. Ook wordt er steeds verwezen naar een inspiratieblad met een uitgewerkt spelidee. Alle inspiratiebladen kun je downloaden op speelplezier tv. Op Speelplezier tv kun je ook de reportage ‘Speelpleziermethodiek op de El Habib’ bekijken.

De lenteschoonmaak in de Jeftagroep van juf Lianne Korevaar op de Samuëlschool in Gouda.

 

Carnaval in exploratiebak en atelier

Uit de praktijk: eerst samen met de  Pm-er exploreren en ontdekken.
De Pm-er voegt taal  toe en als afsluiting/laatste activiteit wordt het materiaal verwerkt tot een  product:

 

Speelplezierthema ‘Naar de dierentuin’

De groepen 1 t/m 4 van Bs. Sint Augustinus in Elsloo voerde het Speelplezierthema ‘Naar de dierentuin’ uit:

 

Speelpleziermethodiek in het ZMLK Onderwijs

Een indruk van de uitvoering van de Speelpleziermethodiek op de Catharinaschool voor ZMLK in Heerlen.

Klik hier om deze video op de website van leraar24 te bekijken.

Zelfgemaakte speelklei, paarden van karton en wasknijpers en een kasteel van schuursponsjes

Op de Suringarschool  in Maastricht maken de juffen zelf speelklei. In de bakkerij van Sint maken de Pieten chocolade letters en pepernoten en suikerbeesten. In het atelier maken de kinderen paarden van karton en wasknijpers. Het kasteel van Sint wordt gebouwd van schuursponsjes ( idee: inspiratieposter bij de dvd  ‘speelplezier in de bouwhoek ‘ )

 

We spelen een boek: ‘Max en de toversteen’ 

De kleutergroepen op Obs de binnenstad in Maastricht beleven veel speelplezier met het boek  ‘Max en de  toversteen’.

 

Kleuters sjouwen en bouwen

Een kijkje in de kleutergroep van juf Veronique  op OBS de Binnenstad in Maastricht:

 

Speelplezier in het atelier  op de Sint Antoniusschool in Schin op Geul.

Op een middag in mei ging ik de leerkracht van de combinatiegroep 1 t/m 4 op de Sint Antoniusschool in Schin op Geul begeleiden bij een atelieractiviteit. De  groep beschikt over een mooi atelier waar groepjes kinderen dagelijks bezig zijn.

De vraag voor de begeleiding op de werkvloer was:

  • hoe zorgen we in de combinatieklas 1 t/m 4 voor meer variatie en uitdaging  in het atelier voor de 6 t/m 8 jarigen;
  • hoe stimuleren we  kinderen om zelf te ontdekken en te redeneren?

Omdat de klas bezig was met het boek : ’De mooiste vis van de zee’, gingen een groepje kinderen, de juf en ik  van sokken vissen maken.

Hoe knip je nou een symmetrische staart. De kinderen ontdekten met vallen en opstaan en zonder hulp van ons, dat je het beste het papier dubbel kunt vouwen, een halve staart tekenen en dan knippen. Wel tegen de dichte vouw aan tekenen anders knip je twee helften. Goede tip van die kinderen, ik probeer het ook eens:

 

Techniek in het atelier

Enkele kinderen van groep 3 en 4  op de Antoniusschool doen tijdens de speel-werktijd ervaring op met techniek:

 

Speelplezier-inspiratie

Een kijkje in de Speelplezierpraktijk van juf Ramona en juf Carolien van Bassischool Emile Wesley in Maastricht:

Een groepje kinderen van groep 2 en 3 van basisschool Sint Antonius in Schin op Geul maakten samen in overleg in het atelier een knikkerbaan die uitstekend werkt:

knikkerbaan_2 knikkerbaan_1  

KBW 2013

Op de mytylschool Adelente voerden ze in oktober het Speelplezierthema ‘Wij spelen de wedloop van de haas en de egel’ uit. De kinderen en de leerkrachten beleefden aan zowel het tafelpoppenspel als het spel in het fitnesscentrum veel plezier:

haasendeegel1 haasendeegel2  

Op Obs de Regenboog in Maastricht demonstreerde ik op een dag in oktober 2013 het tafelpoppenspel uit het Speelplezier speel-leerthema ‘De wedloop van de haas en de egel’. Sjors Abeling was erbij en filmde de demonstratie:

Carnaval

Een demonstratie van het gebruik van een liedjes –versjes- doos: