Agenda

Interactieve presentaties ter voorbereiding op de Kinderboekenweek 2020
Doelgroep: beroepskrachten van peutergroepen, kleutergroepen en groep drie

Het thema van de Kinderboekenweek is: ‘En toen ?’
Margot Wouterse-Schmitz verzorgt, op haar bekende Speelplezierwijze, een inspirerende speelse presentatie: ‘We spelen een informatief prentenboek’.
Ze wijst je de weg hoe je aan de aan de hand van een informatieve prentenboeken speel-leerthema’s kunt ontwerpen.
Ze demonstreert hoe je met tafelpoppenspelen, pantomimespel en spel in hoeken kinderen de geschiedenis van de post kunt laten zien en ervaren.
Een aan de presentatie gekoppelde handleiding met DVD-instructie en speelplankaarten om het thema in de groep uit te voeren is in productie.

Noteer alvast in je agenda:

24 juni op het HCO in Den Haag
voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten
14.00 uur tot 16.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur

26 augustus op de Kariboe in Heemskerk
voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten
15.00uur tot 17.00uur

09 september in het Cultuurhuis Heerlen
uitsluitend voor leerkrachten
14.00 uur tot 16.30 uur

14 september in het Cultuurhuis Heerlen
uitsluitend voor pedagogisch medewerkers
van 19.00 uur tot 21.00 uur

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 maart !