Spelstimulering

‘Mijn spelen is leren. Mijn leren is spelen’
(Hieronymus van Alphen, 1746-1803)

Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen hebben plezier en zijn voortdurend in ontwikkeling. Kinderen die niet spelen, ontwikkelen zich moeizaam.

Bij kinderen met een verstoord verlopende ontwikkeling, om welke reden dan ook, is extra aandacht voor het spel, zowel preventief als curatief van belang.
Spel is een ‘Teken van belang’ (uit: Van der Pol, ‘Kracht en macht van spel en verbeelding’, 2005).

Meer weten over spel en spelontwikkeling? Klik hier.

Meer weten over spelend leren? Klik hier.

Voor poppenspelideeën klik hier.