Leren spelen en spelend leren

Kindvolgend meespelen en spel verrijken

Kinderen die spelen, ontwikkelen zich. Volwassenen kunnen in de rol van spelpartner zowel de spelontwikkeling als andere facetten van de kinderlijke ontwikkeling stimuleren.  Het is de kunst om mee te gaan in de ‘flow’ van het spel van het kind.

Klik hier om deze video op de website van leraar24 te bekijken.

Peuters

Om de ‘flow’ van het spontane spel van hele jonge kinderen niet te verstoren en om zelf in die flow te komen, kun je het beste het spel van het kind spiegelen. Geen vragen stellen maar met plezier spelen en af en toe een beetje taal aan het spel toevoegen. Als de kans zich voordoet, kun je een woord benadrukken. In de tweede helft van het volgende filmfragment wordt de betekenis van het woord: ’erin’ al spelend ervaren.

Klik hier om deze video op Youtube te bekijken.

Speelpleziermethodiek in het ZMLK Onderwijs

Een indruk van de uitvoering van de Speelpleziermethodiek op de Catharinaschool voor ZMLK in Heerlen.


Klik hier om deze video op de website van leraar24 te bekijken

Spelende volwassenen zijn inspirerende voorbeelden.

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen het spel en de taalproductie van kinderen stimuleren door dagelijks in de grote  groep spel te demonstreren.

Klik hier om deze video op de website van leraar24 te bekijken.

Spel als didactisch middel

Je kunt een spelactiviteit bewust inzetten om kinderen iets te leren. Omdat de volwassene het spel leidt of begeleidt, bestaat al snel het gevaar dat het uitdraait op een schools lesje. Bij spelend leren is het de kunst om het spelelement te behouden en om al spelend de kinderen te boeien en actief te betrekken.

Sensopathisch spel als didactisch middel

Je kunt de woordenschat uitbreiden door kinderen een verzameling van voorwerpen te laten bekijken, betasten en benoemen.

Klik hier om deze video op Youtube te bekijken.

Voor een pdf  ‘Spelen met het voelbeest’, klik hier.

Sensomotorisch spel als didactisch middel

Zingen en bewegen gaan goed samen. Al zingend en bewegend verwerven kinderen taal en krijgen ze gevoel voor klank en ritme . Zingen en bewegen is ook bevorderlijk voor de coördinatie tussen beide lichaamshelften.

Klik hier om deze video op Youtube te bekijken.

De bouw-speeltafel als didactisch middel

Verkeer

Een bouw-speeltafel is een tafel waarop u samen met kinderen een decor bouwt. In dat decor kan met popjes, dieren, verkeersbordjes en vervoersmiddelen gespeeld worden. Bouwend en spelend maken de kinderen kennis met de betekenis van de vorm en kleur van verkeersborden.

– Een rond blauw bord is een ‘Hier-moet-je-bord’.
– Een driehoek met een rode rand is een ‘Pas-op-bord’.
– Een rond bord met rode rand is een ’Je-mag-niet-bord’.

Per thema kunt u zelf nieuwe verkeersborden maken.
Voor een pdf met Sinterklaas-verkeersbordjes klik hier.

Interesse in een verkeers-poppenspelvoorstelling klik dan hier.
Meer weten over verkeerseducatie klik dan hier.

Telefoontoestellen

telefoontoestellenVoorbereiding

U drukt het vel met de telefoontoestellen af in twee kleuren.
Bijvoorbeeld rood en blauw.
U knipt ze uit en lamineert ze.

Het spel in de (gesplitste) grote groep

De helft van de groep krijgt een blauwe telefoon en de andere helft een rode. Iedereen loopt rond. Op een teken zoeken de kinderen met een blauw toestel een kind met een rood toestel.
U zegt dat de kinderen met de rode telefoon gaan telefoneren. Afhankelijk van het thema bellen ze bijvoorbeeld de dokter, de winkel of oma. Ze toetsen een door u gedicteerd nummer in. De kinderen met de blauwe telefoontoestellen nemen op. vervolgens voeren ze samen een telefoongesprek. U herhaalt het spel maar nu draait u de rollen om.

Klik op de foto of hier om de PDF te downloaden en printen.