Boekentips

Steeds vaker lees en hoor ik dat er in de peuter- en kleutergroepen bijna geen tijd meer is voor het vrije spel van kinderen. Alle tijd wordt opgeslokt door opbrengstgerichte activiteiten waarbij volwassenen de regie hebben. Gelukkig zijn er steeds meer deskundigen die een goede verdeling tussen vrij spel en ‘opbrengstgerichte’ (be-)geleide aciviteiten van groot belang vinden voor een evenwichtige ontwikkeling van jonge kinderen.

Onderstaande drie boeken kan ik jullie van harte aanbevelen.

• Elly Singer en Dorian de Haan (2013) ‘Speels, liefdevol en vakkundig’. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP.

• Lisette van der Pol en Annie Blokhuis (2008), ‘Wat je speelt ben je zelf’. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

• Catherine Malfait en Niki Jeannin (2012), ‘Emoties in de kleuterklas, oefenen met de methodiek van ‘Het toverbos’. Leuven: Lannoo Campus.