Spel- en taalstimulering met behulp van de Speelplezier speelplankaartensets.

De Speelplezier speelplankaartensets worden gebruikt in:

• peuterspeelzaal en de kinderopvang;
• groep 1 en 2 in het basisonderwijs en SBO;
• in het speciaal onderwijs zoals: ZML, mytyl- en tyltylscholen;
• NT2 groepen;
• logopedie.

Met de speelplankaarten kunt u:
• bestaande thema’s aanvullen;
• nieuwe thema’s opbouwen.

U kunt het rollenspel van de kinderen stimuleren door:
• iedere dag een afgebeeld spelfragment voor te spelen in de grote groep (spelaanwijzingen staan op achterkant);
• een of meerdere aan elkaar gekoppelde spelfragmenten samen met de kinderen te spelen in een kleine groep (aanwijzingen staan in het instructieboekje);
• de kaarten ter inspiratie op te hangen bij de betreffende speelhoek.

U kunt de taalproductie stimuleren door:
• de betekenis van nieuwe woorden binnen de spelcontext van de kaart al uitbeeldend te verduidelijken (woordclusters staan op de kaarten);
• nieuwe woorden binnen de spelcontext van de kaart samen net-alsof uit te beelden (aanwijzingen staan op de achterzijden);
• in kleine groepjes de spelfragmenten samen te spelen en in rol gesprek uit te lokken.

Reeds verkrijgbaar; de speelplankaartensets: 

Download hier de brochure Werken met Speelplezier speelplankaartensets voor spel- en taalstimulering.

Instructie DVD’s

Bekijk de DVD’s uit de poppenspel serie:

En de DVD’s:

Doe mee producties

Bekijk de doe mee producties: