Samenwerking

Speelpleziermethodiek is een eenmansbedrijf dat op diverse manieren met veel partners samenwerkt.

Mario Wouterse
Mario is de eigenaar en contactpersoon van de Speelplezier webwinkel en van Poppentheater Hupsakee. Daarnaast is hij vanaf de start het luisterende oor en ondersteunt hij op diverse wijzen bij Speelplezier activiteiten. Hij ontwerpt en maakt de attributen voor de Speelplezier films en voor de poppenspelvoorstellingen die wij samen verzorgen.

Marlies Savelberg
Vanaf januari 2020 werkt Marlies in dienstverband een aantal uren per week voor Speelpleziermethodiek. Zij ondersteunt o.a. bij Train de Trainerstrajecten en onderhandelingen.
Marlies heeft in haar Consent- en Intersym-periode (2002 t/m 2015) een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming en uitvoering van de Speelplezier-trainersopleiding en de trainershandleidingen.

Peter Wouterse (Woutdesign)
verzorgt vanaf 2012 de vormgeving, illustraties en het drukwerk van alle Speelplezierpublicaties. Voor het maken van de speelplankaarten logeren de diverse knuffels regelmatig bij Peter. Hij kent ze dan ook door en door en dat is te zien op de illustraties.

Roger van de Poel (www.mediaprofile.nl)
Ten gevolge van de fijne samenwerking tijdens de opnames voor Leraar 24, is in 2012 de samenwerking met televisieproducent Roger van Media Profile ontstaan. Samen produceren wij instructie-dvd’s, Doe mee dvd’s, Speelpleziermethodiek Stap voor stap en Speelplezier online cursussen die met inlogcodes te bekijken zijn op www.speelplezier.tv Roger beheert Speelplezier tv. Ook verzorgt en verspreidt hij de Speelplezier nieuwsbrief.

Toussaint Lemeer  (toussaint.lemeer@marketingandfinance.eu)
Toussaint is mijn steun en toeverlaat op het gebied van ICT. Hij ontwerpt en beheert de website Speelpleziermethodiek alsook de web-based groeiwijzer en de web-based volg- en overdrachtsformulieren voor peuters.

Speelpleziertrainers
Onderstaande onderwijsadviesdiensten hebben gecertificeerde Speelpleziertrainers in dienst. Deze trainers zijn bevoegd om VVE-Speelpleziertrainingen (bijeenkomsten en begeleiding op de werkvloer) te verzorgen. Trainingsmaterialen en certificaten worden verzorgd door Speelpleziermethodiek. Zij bezoeken jaarlijks de ‘Speelplezier terugkomdagen’ voor gecertificeerde trainers.

Bazaltgroep – Bazalt, HCO en RPCZ (www.hco.nl)

BCO onderwijsadvies en ondersteuning (www.bco-onderwijsadvies.nl)

Speelpleziertrainers verbonden aan Kindante, Adelante (mytylschool Valkenburg a. d. Geul), Mik-PIW-groep, POVH, Kidshome, Hummelke, Pinokkio en Kinderdagpaleis Eigenwijs  verzorgen trainingen voor hun eigen organisatie. Tweemaal per jaar komen zij terug voor nascholing en uitwisseling. Zij zijn mijn link met de opleidingspraktijk. Op diverse plekken maken we opnames voor de instructiefilms en kan ik met geïnteresseerden komen kijken.

Mariëlle van Rijn (jelvanrijn@gmail.com)
verzorgt, in samenwerking met Speelpleziermethodiek, vanuit haar eigen bedrijf Speelplezierbegeleiding op de werkvloer. Daarnaast ontwikkelt zij samen met Karin Winters ‘Spelen met boeken’ Vanaf groep vier op de basisschool. https://www.learningrocks.nl/spelenmetboeken/

Het speellokaal (info@hetspeellokaal.nl)
Fabienne Steenbekkers verzorgt in samenwerking met Speelpleziermethodiek vanuit haar bedrijf Het Speellokaal Speelplezierbegeleiding op de werkvloer. Daarnaast kan zij spelbegeleiding aan huis verzorgen en is zij leerkracht en Speelplezierbegeleider op de Catharina school voor ZMLK.

Sensitivia  (www.sensitivia.nl)
Marion Bürer verzorgt video interactie begeleiding voor ouders en organisaties. Zij is gecertificeerd Speelpleziertrainer voor de kinderopvang en verzorgt VVE Speelplezier-begeleiding in de peuter- en kinderopvang. Ook zet zij de speel-leerroutines van Speelpleziermethodiek in bij spelbegeleiding. Regelmatig verzorgen wij samen Speelplezier nascholing en levert zij een bijdrage aan de Speelplezier terugkomdagen voor de aan organisaties voor kinder- en peuteropvang verbonden gecertificeerde Speelpleziertrainers.

Speelplezierbegeleiders verbonden aan o.a.: POVH Heerlen, Kinderopvang Parkstad, Humankind Zuid-Limburg, CMWW Brunssum en Onderbanken, KDV Hupsakee Gulpen, Samen spelen Maastricht, Michelles kinderopvang Heerlen, Kids-Home Maastricht, Kids Urmond en diverse scholen in Zuid-Limburg verzorgen de Speelplezierbegeleiding op de werkvloer binnen hun eigen organisatie.

Vista College (MBO pedagogisch medewerker kinderopvang en onderwijsassistent)
Pedagogisch medewerker of onderwijsassistent is een vak, net zoals metselaar, kapper of kok. De uitoefening van een vak vraagt om aan theorie gekoppelde vaardigheden. Toekomstige Pm-ers en onderwijsassistenten moeten op de hoogte zijn van spelontwikkeling, zij moeten spel en spelend ontwikkelen kunnen stimuleren. Zij moeten zelf kunnen en vooral durven spelen. In 2013 en 2014 heb ik voor het toenmalig Leeuwenborghcollege een lessenpakket ontworpen en is een aantal docenten opgeleid om deze lessen te verzorgen. Zij hebben deze lessen t/m schooljaar 2019-2020 verzorgd. Speelpleziermethodiek werkt momenteel aan een vernieuwd lessenpakket, gekoppeld aan een onlinecursus en een training voor de docent.

Katja Waltmans (www.katjawaltmans.nl) Katja weet wat Speelpleziermethodiek inhoudt. Als ze fotografeert, klimt ze onopvallend op kasten en ligt ze op de grond om het juiste moment vast te leggen.

Nicole Bolton (www.nicolebolton.nl)

Links:

www.poppentheaterhupsakee.nl voor speelse en speels-educatieve poppenspel-voorstellingen.
www.stichting-oscar.nl voor muzikale activiteiten. De mooie prentenboekjes van Trees Verburg zijn zeer geschikt voor tafelpoppenspel.
www.twomove.net voor verkeerseducatie en materialen voor de verkeers-vertel-speeltafel en rollenspel.
www.poppenspelers.nl voor iedereen die geïnteresseerd is in poppenspel.