Stap voor stap publicaties

Voor een goede balans tussen vrij, begeleid en geleid spel.

De nieuwe publicaties: ‘Speelpleziermethodiek Stap voor stap’ zijn bedoeld voor beroepskrachten in de kinder- en peuteropvang alsook in de kleutergroepen van de basisschool. Aan de hand van handleidingen met weekplanningen en bijpassende video-fragmenten leer je de Speelpleziermethodiek binnen een aantal thematische contexten in je eigen groep toe te passen.
De Speelpleziermethodiek bestaat uit drie dagelijks terugkerende speel-leerroutines: geleid spel in de grote groep, begeleid spel in de kleine groep en niet begeleid vrij spel. Dagelijkse uitvoering van de Speelpleziermethodiek lokt een grote mate van betrokkenheid uit. Kinderen die betrokken zijn, staan open voor ontwikkeling.
De uitvoering van de methodiek wordt stap voor stap opgebouwd. U kunt dan ook het beste starten met Stap 1.