Speelpleziermethodiek stelt haar trajecten en producten met grote zorg samen.
Voor het geval u desondanks niet tevreden bent over onze producten of trainingen, bespreek uw klacht zo snel mogelijk met Margot Wouterse-Schmitz van Speelpleziermethodiek.
E: info@speelpleziermethodiek.nl

Binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw bericht wordt een datum voor een gesprek met u afgesproken en zoekt Speelpleziermethodiek in goed overleg samen met u naar een oplossing. U ontvangt een schriftelijke weergave van het gesprek.
Mocht u ontevreden zijn over de reactie van Speelpleziermethodiek, dan kunt u zich 30 werkdagen na de datum waarop het gesprek heeft plaatsgevonden, wenden tot de Klachten- en Geschillencommissie Speelpleziermethodiek.
Contactpersoon: mr. dr. J.J. Groen te Heerlen
E: jjgroen@ziggo.nl

Download hier de volledige klachten- en geschillenregeling
Door het aangaan van een rechtsverhouding met Speelpleziermethodiek verbindt u zich aan deze regeling.