Dit formulier is niet geschikt voor verwerking op een mobiel apparaat.
Open het formulier op een laptop of desktop computer.

Inleiding

Het uitgangspunt van Speelplezier is dat jonge kinderen zich spelend ontwikkelen onder leiding van sensitieve, responsieve, meerwetende volwassenen. Onderstaande Speelplezier speel-leerroutines vormen de rode draad door het Speelplezier dagprogramma.

Het demonstratiespel en het aansluitend (hand-)pantomimespel in de grote groep.

De volwassene speelt en de kinderen kijken, luisteren, zingen en bewegen. Doel: spelstimulering, rol- en themaverkenning, semantiseren en consolideren van nieuwe woorden (waaronder ook rekenbegrippen).

De begeleide spelactiviteit met een bedoeling, in de kleine groep.

De volwassene en de kinderen spelen en praten. Doel: onder andere spelstimulering, consolideren van nieuwe woorden (waaronder ook rekenbegrippen) en al handelend stimuleren tot verwoorden en beschrijven en uiteindelijk redeneren. De activiteit wordt begeleid op drie ontwikkelingsniveaus.

Vrij spel.

De kinderen spelen en de volwassene observeert en speelt, indien nodig, kindvolgend mee. Doel: stimuleren van eigen initiatief, betrokkenheid, welbevinden en spontaan gesprek. Tijdens het vrij spel krijgen de kinderen de kans om te ontspannen, om initiatief te nemen, te fantaseren en te verwerken wat ze hebben meegemaakt.

Deze vaste, steeds terugkerende, activiteiten die voor kinderen herkenbaar en zichtbaar aanwezig zijn, moeten zorgen voor:

  • een goede balans tussen (be-)geleid en vrij spel;
  • structuur;
  • houvast;
  • een effectieve, didactische aanpak.

Aan de uitvoering van de diverse routines zijn specifieke interactievaardigheden gekoppeld. Deze vaardigheden zijn, vanuit de observaties in de praktijk, de afgelopen jaren steeds meer verfijnd. Met onderstaande vragenlijst willen we ons graag een beeld vormen over:

  • de tevredenheid over de nascholing, de beschikbare materialen en het structureel werken met de Speelplezier speel-leerroutines;
  • de haalbaarheid van de uitvoering van de routines met inzet van de bijbehorende interactievaardigheden;
  • de bevindingen.

Het invullen van de lijst

De lijst wordt per kleutergroep ingevuld door de leerkracht of het vaste duo dat op de groep staat.


Algemene vragen


groep 1
groep 2
groep 1/2
groep (1)/2/3


de groep bestaat uit 100 % VVE-kinderen
de groep bevat 75 % of meer VVE- kinderen
de groep bevat 50% of meer VVE- kinderen
de groep bevat 20 % of meer VVE-kinderen
de groep bevat minder dan 20 % VVE-kinderen


3 jaar.
4 jaar.
5 jaar.
6 jaar.
7 jaar.
8 jaar.
9 jaar.
10 jaar.
11 jaar.
12 jaar.

Borging van de uitvoering van de Speelplezier speel-leerroutines


Jullie zijn tijdens het invoeringstraject door gecertificeerde Speelpleziertrainers intensief getraind. Veel aandacht ging uit naar de uitvoering van de Speelplezier speel-leerroutines. Jullie werken inmiddels al een aantal jaren met deze routines. Onderstaande vragen gaan over de nascholing die jullie afgelopen drie jaar wel of niet hebben gevolgd.


Ja
Nee


Ja
Neeoneens
deels mee eens
mee eens


oneens
deels mee eens
mee eens


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NVT


Materialen


nooit
regelmatig
altijd


nooit
regelmatig
altijd


nooit
regelmatig
altijd


nooit
regelmatig
altijd


Beoordeling van de materialen


Een aantal malen zijn de Speelpleziermaterialen vernieuwd en aangevuld.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NVT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NVT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NVT

De uitvoering van de Speelplezier speel-leerroutines.

Haalbaarheid.

Voorbereiding.


nooit
regelmatig
altijd
nooit
regelmatig
altijd
Uitvoering van de Speelplezier speel-leerroutines in de grote groep.


nooit
regelmatig
altijd


nooit
regelmatig
altijd


nooit
regelmatig
altijd

nooit
regelmatig
altijd

nooit
regelmatig
altijd


Uitvoering van de begeleide activiteit met een bedoeling in de kleine groep op twee of drie niveaus


nooit
regelmatig
altijd


nooit
regelmatig
altijd


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


Vrij spel

Faciliteren


nooit
soms
regelmatig
altijd


nooit
soms
regelmatig
altijd


nooit
soms
regelmatig
altijdKindvolgend meespelen en spel verrijken


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatig


nooit
soms
regelmatigEvaluatie


nooit
soms
regelmatig
altijd


Bevindingen

Beleving van de kinderen


niet
sommigen
de meeste


niet
bij sommigen
de meeste


niet
bij sommigen
de meeste


niet
sommigen
de meeste


niet
sommigen
de meeste


niet
sommigen
de meeste

niet
sommigen
de meeste


niet
sommigen
de meeste
Beleving van de leerkrachten


oneens
gedeeltelijk mee eens
mee eens
oneens
gedeeltelijk mee eens
mee eens


oneens
gedeeltelijk mee eens
mee eens
oneens
gedeeltelijk mee eens
mee eens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Type de onderstaande code over:

CAPTCHA Image
[ vernieuw code ]