Nieuws

Speelplezier.tv van start!

SPEELPLEZIER-dvd’s nu ook online bekijken klik hier

Met ingang van oktober is Speelpleziermethodiek met www.speelplezier.tv gestart. Een service waarbij DVD’s en cursusmateriaal geproduceerd door Speelpleziermethodiek online te bekijken zijn.
Als videoplayer wordt de dienst van Vimeo gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om een hoogwaardige kwaliteit en streaming zonder ‘gestotter’ te leveren.

Het online bekijken van de dvd’s is een gratis extra service en geen gekocht recht. Dat wil zeggen dat we bij onvoldoende belangstelling met de gratis online service kunnen stoppen. Zowel de productie van de dvd’s als de mogelijkheid om de films online te bekijken, zijn met eigen middelen gefinancierd. Met de aankoop van de dvd’s maakt u het mogelijk onze producties te continueren. Wie momenteel een Speelpleziertraining volgt bij Speelpleziermethodiek, HCO-Bazalt, BCO ontvangt de codes van de Speelplezier trainer. Wie in het verleden dvd’s gekocht heeft, kan een code aanvragen door een mail sturen naar info@speelpleziermethodiek.nl Vermeld wie (je eigen naam en de naam en adres van de school, kdv, dienst of andere instelling) en welke dvd(’s) u gekocht heeft.

Een indruk van de activiteiten in de poppenspelinspiratiezaal op het Euregionaal poppenspelfestival op 18 en 19 april in het Cultuurhuis in Heerlen.

Speelpleziertrainers  en – leerkrachten demonstreerden met verve het gebruik van tafelpoppenspel  en het spel met liedjes- en versjesdozen in de peutergroep en in groep 1 t/m 4 van de basisschool:

 

Afsluiting schooljaar 2013 – 2014

Dit Speelplezierschooljaar werd afgesloten met de uitreiking van Speelpleziercertificaten aan pedagogisch medewerkers van MIK ( Maastricht, regio Born), Noach, Kidshome, ’t Hummelke en Pinokkio in Maastricht en aan leerkrachten van Op de Top in Vijlen, De kleine wereld in Vaals, de Sjtadssjool in Sittard en OBS De Binnenstad in Maastricht. Langs deze weg wil ik iedereen feliciteren en wil ik de Speelpleziertrainers bedanken voor hun enthousiasme, inzet en betrokkenheid. Ik zie  alle trainers komend schooljaar weer graag op de terugkomdagen.  Op het Leeuwenborghcollege in Sittard en Maastricht hebben we de pilot van de lessen ‘Spel en spelend ontwikkelen’ afgesloten. Ik ben, aan de hand van de evaluatie, de lessen aan het bijstellen en zal de training  van de docenten komend schooljaar voortzetten. De docenten gaan komend schooljaar de uiteindelijke  lessen verzorgen in leerjaar 1 en 2 van PW en OA. Ik ga verder met het ontwikkelen van het vervolg. Ruim dertig pedagogisch  medewerkers  zullen komend schooljaar de door mij verzorgde VVE-Speelpleziertraining in het Cultuurhuis in Heerlen gaan volgen. Vijftien leerkrachten  gaan deelnemen aan de basis- en opfriscursus Speelplezier. De Catharinaschool (ZMLK) in Heerlen start met een Speelplezier- traject op maat! Verder zal ik weer op diverse plekken training op de werkvloer gaan verzorgen. Alle, voor komend schooljaar geplande, workshops gaan door, er is nog plaats ! In augustus gaan Roger (Media Profile) en ik de studio in om de  instructie-dvd  Speelplezier in de bouwhoek af te ronden. Ik wens iedereen een fijne vakantie en weer veel speelplezier in het nieuwe schooljaar !

Elly Singer op bezoek

singer 3

In april bezochten ontwikkelingspsychologe en onderzoeker Elly Singer en onderwijsadviseur Joke Brans van het HCO in Den Haag drie Speelplezierlocaties in Maastricht. Zij werden gastvrij ontvangen door Kidshome, PSZ Poesjenel en SBO de Sprong. De focus lag op kindvolgend meespelen en spel verrijken. De gasten waren zeer gecharmeerd van wat zij zagen. De  rustige speelse aanwezigheid van de medewerkers viel overal op! Marlies en ik hebben met de gasten besproken hoe wij medewerkers en trainers opleiden. Hoe wij hen concrete handreikingen en oefening bieden om spel te stimuleren en kindvolgend mee te spelen. Ik verheug mij op de verdere samenwerking.