Afsluiting schooljaar 2013 – 2014

Dit Speelplezierschooljaar werd afgesloten met de uitreiking van Speelpleziercertificaten aan pedagogisch medewerkers van MIK ( Maastricht, regio Born), Noach, Kidshome, ’t Hummelke en Pinokkio in Maastricht en aan leerkrachten van Op de Top in Vijlen, De kleine wereld in Vaals, de Sjtadssjool in Sittard en OBS De Binnenstad in Maastricht. Langs deze weg wil ik iedereen feliciteren en wil ik de Speelpleziertrainers bedanken voor hun enthousiasme, inzet en betrokkenheid. Ik zie  alle trainers komend schooljaar weer graag op de terugkomdagen.  Op het Leeuwenborghcollege in Sittard en Maastricht hebben we de pilot van de lessen ‘Spel en spelend ontwikkelen’ afgesloten. Ik ben, aan de hand van de evaluatie, de lessen aan het bijstellen en zal de training  van de docenten komend schooljaar voortzetten. De docenten gaan komend schooljaar de uiteindelijke  lessen verzorgen in leerjaar 1 en 2 van PW en OA. Ik ga verder met het ontwikkelen van het vervolg. Ruim dertig pedagogisch  medewerkers  zullen komend schooljaar de door mij verzorgde VVE-Speelpleziertraining in het Cultuurhuis in Heerlen gaan volgen. Vijftien leerkrachten  gaan deelnemen aan de basis- en opfriscursus Speelplezier. De Catharinaschool (ZMLK) in Heerlen start met een Speelplezier- traject op maat! Verder zal ik weer op diverse plekken training op de werkvloer gaan verzorgen. Alle, voor komend schooljaar geplande, workshops gaan door, er is nog plaats ! In augustus gaan Roger (Media Profile) en ik de studio in om de  instructie-dvd  Speelplezier in de bouwhoek af te ronden. Ik wens iedereen een fijne vakantie en weer veel speelplezier in het nieuwe schooljaar !