Speelplezier met circus Knuf

Het accent in deze bijeenkomst ligt op spelontwikkeling, spelstimulering, de aan spel gekoppelde woordenschatdidactiek, getalbegrip en de inrichting van een circushoek met knuffels, handpoppen en circusattributen.

U ontvangt voor gebruik in één groep:

één maal de dvd: ’Speelplezier met (hand-)poppen’ met poster en pfd-bestand en de toegangscode om de fragmenten op www.speelplezier.tv te bekijken