Speelplezier in het winkeltje

Het accent in deze bijeenkomst ligt op spelontwikkeling, spelstimulering, de aan spel gekoppelde woordenschatdidactiek, getalbegrip, meten en de inrichting van de winkel.

U ontvangt voor gebruik in één groep:

één maal de speelplankaartenset: ‘Winkeltje spelen’ en de toegangscode voor de bijbehorende onlinecursus.