Speelplezier in de huishoek

Het accent in deze bijeenkomst ligt op spelontwikkeling, spelstimulering, de aan spel gekoppelde woordenschatdidactiek en de inrichting van de huishoek.

U ontvangt voor gebruik in één groep:

één maal ‘Doe mee met Snuf’ met instructie-dvd met toegangscode om de fragmenten op www.speelplezier.tv te bekijken en de speelplankaartenset: ‘Vadertje en moedertje spelen’