Met Speelplezier het jaar rond

Het accent in deze bijeenkomst ligt op spelontwikkeling, spelstimulering, de aan spel gekoppelde woordenschatdidactiek, natuurbeleving, getalbegrip en de inrichting van een seizoens-vertelspeeltafel met (hand)poppen.

U ontvangt voor gebruik in één groep:

één maal de speelplankaartenset: ‘Met Speelplezier het jaar rond’ en de dvd: ‘Speelplezier met handpantomime’ met toegangscode om de fragmenten op www.speelplezier.tv te bekijken