Opleidingen

Voor docenten van opleidingen verzorg ik op maat trainingen in het verzorgen van lessen over ‘Spelstimulering en spelend leren’.

Kosten: op aanvraag.

Voor het ROC Leeuwenborgh in Sittard en Maastricht zijn vier modules ‘Spel en spelend ontwikkelen’ ontwikkeld. Tevens zijn zes docenten geschoold in de uitvoering van deze modules. Het accent in de modules ligt enerzijds op het vergroten van de kennis over spelontwikkeling en spelend ontwikkelen, door de studenten de theorie zelf te laten ervaren en door de koppeling naar de praktijk. Anderzijds gaan de docenten iedere les met de studenten aan de slag met spel. Dat wat ze in des les ervaren en geleerd hebben, wordt op de stageplek uitgevoerd. Wat docenten na twee jaar al constateren is dat de studenten minder gêne hebben om zelf in het bijzijn van volwassenen te spelen, dat ze spel meer waarderen en diverse spelvormen gaan herkennen.