Begeleiding op de werkvloer

Begeleiding en aansturing op de werkvloer is het krachtigste middel om vaardigheden onder de knie te krijgen en daadwerkelijke verandering te bewerkstelligen. De begeleiding bestaat uit afwisselend observeren en meedoen en voordoen en achteraf aan de hand van reflectieformulieren reflecteren.

Ik verzorg o.a. begeleiding bij:

  • het uitvoeren van de Speelplezier speel↔leerroutines.
  • het inrichten van de groepsruimte en bij het structureel inplannen van de Speelplezier speel↔leerroutines in het rooster;
  • het organiseren en uitvoeren van een actieve en effectieve speel-werktijd;
  • kindvolgend meespelen en spel verrijken;
  • het bieden van extra zorg in de vorm van spelbegeleiding.                                                                                                

Kosten: op aanvraag.