Gecertificeerde (VVE) Speelpleziercursus voor pedagogisch medewerkers 2019 in Heerlen

(DEZE CURSUS IS VOLGEBOEKT)

Doelgroep:

• nog niet Speelplezier gecertificeerde pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op een kinder- of peuteropvang die met Speelplezier werkt.

Omvang van de training: 10 bijeenkomsten steeds van 19.00 uur tot 21.30 uur in 2019. 
10 januari introductiebijeenkomst,
14 februari,14 maart, 18 april, 16 mei ,13 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november module 1 t/m 8
en 12 december (certificering)
en 8 uur begeleiding op de werkvloer.

Studiebelasting:
48 contacturen (cursus en begeleiding op de werkvloer)
35 uur zelfstudie. 

Locatie: Cultuurhuis Heerlen.

Kosten: € 850,- p.p. , inclusief cursusmaterialen.
Begeleiding op de werkvloer: wordt verzorgd door de aan de locatie verbonden gecertificeerde Speelplezier begeleider.

Vve-Speelplezier certificeringseisen:

De pedagogisch medewerker heeft:
• 100% van de bijeenkomsten bijgewoond (bij afwezigheid door overmacht kunnen, indien mogelijk, maximaal twee bijeenkomsten op een ander moment, op een andere plek of op een alternatieve manier worden ingehaald);
• een voldoende beoordeling van het Speelplezierportfolio;
• dagelijks de Speelplezier speel-leerroutines uitgevoerd;
• minimaal 8 x begeleiding gehad op de werkvloer.

Pedagogisch medewerkers die uitsluitend de cursus volgen (dus zonder begeleiding op de werkvloer) ontvangen een bewijs van deelname.

Doelen:
De deelnemers hebben kennis van:
• het belang van spelenderwijs voor- en vroegschoolse educatie;
• spelontwikkeling in samenhang met de taalontwikkeling, de reken-wiskunde ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De pedagogisch medewerkers hebben concrete handvatten en vaardigheden voor:
• het dagelijks uitvoeren van de Speelplezier speel-leerroutines: demonstratiespel, gezamenlijk (hand-)pantomimespel en de Speelplezier tussendoortjes in de grote en in een kleine groep;
• het dagelijks uitvoeren van de Speelplezier begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep.
• het organiseren, observeren en begeleiden van de speel-werktijden en het vrije spel;
• het inrichten van een speel-leeromgeving met hoeken;
• het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

De trainingsbijeenkomsten
De trainingsbijeenkomsten kenmerken zich door:
• de voortdurende koppeling van theorie aan de dagelijkse praktijk (anekdotes, filmbeelden en zelf laten ervaren);
• demonstraties van de trainer en kijken naar Speelplezier-instructiefilms;
• in groepjes oefenen van spelvaardigheden, zoals het binnen een spelcontext uitbeelden van woorden en het al spelend verwoorden van innerlijke gedachtes.

Training op de werkvloer
de Speelplezierbegeleider:
• wisselt observeren en model staan door mee te doen af met filmen. Achteraf wordt gereflecteerd aan de hand van reflectieformulieren.

Bijeenkomst en inhoud Studiebelasting

 1.’Speelplezier in de huis- en themahoek’
(spel, taalproductie/woordenschatuitbreiding, demonstratiespel en aansluitend pantomimespel in de grote groep)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

2.’Met Speelplezier het jaar rond’
(spel, taalproductie/woordenschatuitbreiding, demonstratiespel en aansluitend pantomimespel in de grote groep en de begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

3.’Speelplezier in de bouwhoek’ 
(spel, creativiteit, meetkunde, techniek, causaal redeneren, demonstratiespel en aansluitend pantomimespel in de grote groep en de begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep, vrij spel, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

4.’Speelplezier in het atelier’
(spel, creativiteit, meetkunde, techniek, causaal redeneren, de begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep, vrij spel, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

5. Speelplezier met tafelpoppenspel:
‘We spelen een boek’

(spel, boekoriëntatie, verhaalbegrip, de functie van geschreven taal, demonstratiespel en aansluitend pantomimespel in de grote groep en de begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

6. ‘Winkeltje spelen’
(Getalbegrip, meten en de functie van geschreven taal oriënteren en lokaliseren, demonstratiespel en aansluitend pantomimespel in de grote groep en de begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

7. Vrij spel
(organisatie en begeleiding van vrij spel binnen en buiten, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

8. extra zorg in de vorm van spelbegeleiding
(een sessie spelbegeleiding en ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
 
3  

Begeleiding op de werkvloer
Een gecertificeerde Speelpleziertrainer of Speelplezier begeleider begeleidt de nog niet gecertificeerde leerkracht(en) 8 uur bij de uitvoering van de Speelplezier speel-leerroutines op de werkvloer.

Materialen
• de publicatie Speelplezier, voor- en vroegschoolse educatie (2017).
• de modulenklapper (2018) en toegangscodes voor de zes bijbehorende video-cursussen.

Borging en behoud van het certificaat
Voor de borging en voor het behoud van het certificaat is de jaarlijkse nascholing in de vorm van één bijeenkomst en één begeleidingsmoment op de werkvloer verplicht! Deelnemers ontvangen na iedere nascholing een nascholingscertificaat.