Aanbod & vrije inschrijving cursussen

crkboNaast workshops en trainingen incompany verzorgt ontwikkelaar en trainer Margot Wouterse-Schmitz ook (na)scholingscursussen met open inschrijving.

Cursusvoorwaarden

Inschrijving geschiedt via het aanmeldingsformulier. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving per e-mail. Na het bericht dat de cursus definitief doorgaat, ontvangt u of uw werkgever de factuur. De factuur moet binnen 14 dagen betaald worden. De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag is bijgeschreven op rekening van Speelpleziermethodiek.

Indien men een inschrijving van een cursus wil annuleren, geldt de volgende regeling:
• bij annulering tot 30 dagen voor de aanvang van de cursus, wordt het hele bedrag gerestitueerd;
• bij annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de cursus wordt 50 % van het cursusbedrag gerestitueerd;
• bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk;
• een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt bij Speelpleziermethodiek. Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten. Annulering dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.

Speelpleziermethodiek is gerechtigd om bij overmacht:
• de datum voor een trainingsbijeenkomst te verschuiven naar een later tijdstip. Hiervan wordt men voor aanvang van de bijeenkomst op de hoogte gesteld;
• een vervanger te sturen. Hiervan wordt men voor aanvang van de eerstvolgende bijeenkomst op de hoogte gesteld.

Speelpleziermethodiek behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht van alle Speelpleziermaterialen ligt bij Speelpleziermethodiek. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Speelpleziermethodiek cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Klik op een van de cursussen voor informatie en aanmelden.