Speelplezier met tafelpoppenspel

Het accent in deze bijeenkomst ligt op spelontwikkeling, spelstimulering, de aan spel gekoppelde woordenschatdidactiek, de ontwikkeling van empathie en de inrichting van een speelplaats-vertelspeeltafel.

U ontvangt ter kennismaking: één maal de dvd: ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’ en het bijbehorend pdf-bestand: ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’ voor gebruik in één groep.