Speelplezier in het atelier

Het accent ligt op spelstimulering, de aan spel gekoppelde woordenschatdidactiek, creativiteit, meetkunde, meten en techniek, de inrichting van een atelier.

U ontvangt één maal;

de dvd: ’Speelplezier in het atelier’ en het bijbehorend pdf-bestand: ‘Speelplezier in de bouwhoek’ voor gebruik in één groep.