Speelplezier in de huishoek

Het accent in deze bijeenkomst ligt op spelontwikkeling, spelstimulering, de aan spel gekoppelde woordenschatdidactiek en de inrichting van de huishoek.

U ontvangt ter kennismaking:

één maal de speelplankaartenset: ‘Vadertje en moedertje spelen’ en de dvd: ‘Speelplezier met (hand-)poppen’ voor gebruik in één groep.