Speelplezier in de bouwhoek

Het accent ligt op spelstimulering, al handelend benoemen en redeneren, meetkunde, meten en techniek, de inrichting van de bouwhoek en bouwtafel.

U ontvangt één maal:

de dvd: ‘Speelplezier in de bouwhoek’ en het bijbehorend pdf-bestand: ‘Speelplezier in de bouwhoek’ voor gebruik in één groep.