Het 5-modulentraject

Doelgroep:

pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 en eventueel 3 Iedereen die graag speelt en gelooft in de kracht van spel, kan de Speelpleziermethodiek binnen haar of zijn dagelijkse werkwijze.

Naast de mogelijkheid van het volgen van losse modules c.q. workshops kunt u een 5-modulentraject van vijf bijeenkomsten en vijf begeleidingsmomenten volgen. De Speelpleziertrainer: leert u hoe u, met behulp van de Speelplezier Speelplankaartensets en de Speelplezier instructie- dvd’s de Speelpleziermethodiek in uw huidige werkwijze kunt integreren.

Na het volgen van alle vijf modules, wordt het Speelplezier deelcertificaat: ‘Werken met Speelpleziermethodiek voor spelstimulering en spelend leren‘ uitgereikt.

De trainingsbijeenkomsten

Tijdens iedere bijeenkomst wordt de methodiek gekoppeld aan het thema dat na de bijeenkomst in de praktijk wordt uitgevoerd.

Doelen:

De deelnemers hebben kennis van:
• het belang van spel en spelend leren;
• spelontwikkeling in samenhang met de taalontwikkeling, de reken-wiskunde ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De leerkrachten hebben concrete handvatten en vaardigheden voor:
• het dagelijks uitvoeren van de Speelplezier speel-leerroutines: demonstratiespel, gezamenlijk (hand-)pantomimespel in de grote groep.
• het (naar wens) uitvoeren van de Speelplezier begeleide activiteit in de kleine groep;
• het organiseren, observeren en begeleiden van het vrije spel;
• het inrichten van goede speelhoeken.

De trainingsbijeenkomsten kenmerken zich door:
• de voortdurende koppeling van theorie aan de dagelijkse praktijk (anekdotes, filmbeelden en zelf laten ervaren);
• demonstraties van de trainer en kijken naar Speelplezier-instructiefilms;
• in groepjes oefenen van spelvaardigheden, zoals het binnen een thematische spelcontext uitbeelden van woorden en het al spelend verwoorden van innerlijke gedachtes;

Training op de werkvloer

de Speelpleziertrainer wisselt observeren en model staan door mee te doen af. Achteraf wordt gereflecteerd aan de hand van reflectieformulieren.

Bijeenkomst en inhoud

Huiswerk

Studiebelasting 

1. ‘Speelplezier in de huis- en themahoek’
(spel, taalproductie/woordenschatuitbreiding)

Inhoud:
• de functies van spel;
• spel- en taalaanbod en spel- en taalruimte;
• de aan spel gekoppelde viertakt van Verhallen;
• interactieve demonstratie van het demonstratiespel
en aansluitend gezamenlijk (hand-)pantomimespel,
gekoppeld aan het actuele thema;
• een praktische oefening met het maken van aan het actuele thema gerelateerde woordclusters en het spelen van een demonstratiespel en aansluitend (hand-)pantomimespel.
• de inrichting van de huishoek.

Praktijkopdracht en reflectie in portfolio:
• portfolio: noteer welke materialen je hebt toegevoegd aan de huishoek;
• voer dagelijks het demonstratiespel en aansluitend (hand-)pantomimespel uit in de grote groep.

contact-
uren
studie-
uren
3 2
2. ‘Met Speelplezier het jaar rond’ (spel, taalproductie/woordenschatuitbreiding)

Inhoud:
• reflectie op de praktijkopdracht;
• spel- en taalaanbod en spel- en taalruimte;
• de aan de spelwerelden van Vermeer gekoppelde spelvormen;
• interactieve demonstratie van het demonstratiespel en aansluitend gezamenlijk (hand-)pantomimespel, gekoppeld aan het actuele thema.
• een praktische oefening met het maken van woordclusters en het spelen van een demonstratiespel en aansluiten (hand-)pantomimespel;
• de begeleide spelactiviteit op drie niveaus.

Zelfstudie:
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomst: bestudeer de dvd ‘Speelplezier in de bouwhoek’, button instructie.

Praktijkopdracht en reflectie in portfolio:
• voer dagelijks het demonstratiespel en aansluitend (hand-pantomimespel uit in de grote groep en reflecteer 1x in je portfolio;
• voer naar wens de begeleide spelactiviteit in de kleine groep uit en reflecteer 1x in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 3

3. ‘Speelplezier in de bouwhoek’
(spel, creativiteit, meetkunde, techniek, causaal redeneren)

Inhoud:
• reflectie op de praktijkopdracht;
• kijken naar spel in de bouwhoek;
• de inrichting van de bouwhoek;
• de aan de spelwerelden van Vermeer gekoppelde spelvormen;
• de vormen van samenspel (Parten);
• bouwen in relatie tot meten en meetkunde en causaal redeneren;
• begeleide bouwactiviteiten in de kleine groep en spelimpulsen voor het vrije spel in de bouwhoek.

Zelfstudie:
• bestudeer de dvd ‘Speelplezier in de bouwhoek’, button bouwactiviteiten;
• Voorbereiding voor de volgende bijeenkomst: bestudeer de dvd ‘Speelplezier in het atelier’, button: instructie.

Praktijkopdracht en reflectie in portfolio:
• voer dagelijks de Speelplezierroutines in de grote groep uit;
• voer 2x een bouwactiviteit in de kleine groep uit. Een maal op niveau 1 en een maal op niveau 2. Reflecteer in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 3

4.  ‘Speelplezier in het atelier’
(spel, creativiteit, meetkunde, techniek, causaal redeneren)

Inhoud:
• reflectie op de praktijkopdracht;
• kijken naar het spel in het atelier;
• de inrichting van atelier en exploratiebak;
• meespelen en prikkelen tot causaal redeneren;
• begeleide atelieractiviteiten in de kleine groep en spelimpulsen voor het vrije spel in het atelier.

Zelfstudie:
• bestudeer de dvd ‘Speelplezier in het atelier’, button: atelieractiviteiten;
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomst: bestudeer de dvd ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’, button: instructie.

Praktijkopdracht en reflectie in het portfolio.
• voer dagelijks de Speelplezierroutines in de grote groep uit;
• richt een atelier in en noteer welke materialen je hebt toegevoegd aan het atelier en observeer en interpreteer het spel van een kind in het atelier;
• voer minimaal 2x een atelieractiviteit in de kleine groep uit. Een maal op niveau 1 en een maal op niveau 2, reflecteer in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 3

5. Speelplezier met tafelpoppenspel: ‘We spelen een boek’
(spel, boekoriëntatie, verhaalbegrip, de functie van geschreven taal)

Inhoud:
• reflectie op de praktijkopdracht;
• the theory of mind (TOM);
• boekoriëntatie verhaalbegrip, de functie van geschreven taal gekoppeld aan tafelpoppenspel;
• woordenschatuitbreiding;
• een praktische oefening in het ontwerpen spelen van een tafelpoppenspel rondom een prentenboek.

 
contact-
uren
 
3  

 

Begeleiding op de werkvloer

De speelpleziertrainer begeleidt iedereen 5 x 60 minuten op de werkvloer. De trainer wisselt observeren en model staan door mee te doen af met filmen. Achteraf wordt gereflecteerd aan de hand van reflectieformulieren.

Studiebelasting:

20 contacturen
10 uur zelfstudie

Kosten:

Vraag hier een vrijblijvend telefonisch overleg aan. Na telefonisch overleg wordt er, indien wenselijk, een offerte op maat gemaakt.

Materialen per groep c.q. groepslokaal

Onderstaand pakket wordt per groep aangeschaft.
• De speelplankaartenset: ‘Doe mee met Snuf’ met instructie-dvd;
• ‘Met Speelplezier het jaar rond’ (herfst, winter, lente en zomer)
• ‘Moedertje en vadertje spelen’;
• ‘Doktertje spelen’;
• ‘Winkeltje spelen’;
• ‘We spelen Sint en Piet’;
• ‘Speelplezier in het atelier’ met de dvd: ‘Speelplezier in het atelier’;
• ‘Bouwen met Vik Vierkant en Dirk Driehoek’ met dvd: ‘Speelplezier in de bouwhoek’;
• De dvd ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’ en het bijbehorend pdf-bestand;
• Hand-outs;
• Planningsformulier als Word-document;
• Een themaoverzicht waarop u ziet hoe u de Speelplezierspeelplankaartensets kunt koppelen aan diverse thema’s.

Materiaalkosten: € 250,- per groep