Aanbod en inschrijving workshops

crkboNaast workshops en trainingen incompany verzorgt ontwikkelaar en trainer Margot Wouterse-Schmitz dit schooljaar een aantal interactieve bijeenkomsten over het werken met Speelpleziermethodiek.
Iedereen die spel en spelend leren van belang vindt, kan de werkwijze of elementen ervan integreren binnen zijn of haar huidige werkwijze.

Algemene workshopvoorwaarden

Aanmelden geschiedt via het aanmeldingsformulier.
Na aanmelding wordt een bevestiging per e-mail getuurd.

In die mail wordt aangegeven wanneer de factuur wordt toegezonden. Tussen de aanmelding en het sturen van de factuur zit minimaal een periode van 14 dagen. In de periode tussen de aanmelding en de ontvangst van de factuur kan de workshop geannuleerd worden. Annulering dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.

De factuur moet vervolgens binnen 14 dagen betaald worden.

De inschrijving is pas definitief wanneer het volledige workshopbedrag is bijgeschreven op rekening van Speelpleziermethodiek.
Na betaling kan de inschrijving van een workshop niet geannuleerd worden.

Bij een telefonische of schriftelijk afmelding tot uiterlijk 12 uur voorafgaand aan de aanvangstijd van de workshop kan:
• een plaatsvervanger deelnemen of
• kan er, in overleg met Speelpleziermethodiek, deelgenomen worden aan een andere soortgelijke Speelplezierworkshop.

Speelpleziermethodiek is gerechtigd om bij overmacht de datum voor een workshop te verschuiven naar een later tijdstip of te annuleren. Deelnemers worden voor aanvang van de bijeenkomst hiervan op de hoogte gesteld. Bij verschuiving naar een later tijdstip heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren. Het workshopbedrag wordt dan terug gestort.

Workshops

Vanaf januari 2018 zijn er weer Speelplezier workshops in het Cultuurhuis in Heerlen. De onderwerpen en data staan vanaf august 2017 op deze pagina.